Privacy Policy

Dit doen we met je persoonsgegevens

Via mijn website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bloesem Kraamzorg acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bloesem kraamzorg is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-04-2023.

Bij een bezoek aan onze website of het invullen van een contactformulier. Het zijn slechts enkele voorbeelden waarbij wij gegevens van jou verzamelen. Allemaal met een doel, dat sowieso. Maar we vinden het wel goed om jou hierover te informeren. Daarom hebben we in deze privacyverklaring de momenten beschreven waar wij persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van mijn website

Als je mijn website bezoekt worden er diverse gegevens van je verzameld. Dit zijn geen namen, e-mailadressen en telefoonnummers, maar de meer technische gegevens. Denk hierbij aan je IP Adres (geanonimiseerd!), cookies en je browsergegevens zoals je type browser Chrome, Internet Explorer of FireFox.

Je IP Adres en browsergegevens zijn voorbeelden die we gebruiken in Google Analytics. Met deze software kunnen we zien hoe bezoekers zoals jij onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe om de verkregen Analytics informatie in te zien wanneer wij hen om ondersteuning vragen. En indien we jouw toestemming hebben gekregen, koppelt Google Analytics de gegevens zoals hierboven beschreven tijdelijk aan jouw Google Account, zodat je middels remarketing gepersonaliseerde advertenties zult zien.

Bij het bezoeken en gebruiken van mijn website verkrijgen we dus bepaalde gegevens van jou. En dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Cookies

Op mijn website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Wil je cookies verwijderen of uitschakelen?

Houd er dan rekening mee dat onze webshop misschien niet meer optimaal zal werken. Hieronder vind je per browser hoe je cookies kunt uitschakelen:

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van mijn website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Contact opnemen

Als je vragen, klachten of feedback hebt, kun je met ons bellen of e-mailen. Om jou hier zo snel en goed mogelijk mee te helpen, gebruiken we diverse gegevens van je. In eerste instantie alleen een je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Los van bovenstaande gegevens kies je er verder zelf voor welke gegevens je met ons deelt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Social Media

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Vooral bij blogs. Wanneer jij op zo’n button klikt plaatst de betreffende social media partij een cookie op je computer. Om hier meer over te weten komen kun je het beste de privacyverklaring van het social media platform zelf raadplegen:

Facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/)
Instagram (https://help.instagram.com/1896641480634370)

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Denk hierbij aan een SSL-verbinding, logging van toegang tot persoonsgegevens en een toegang tot persoonsgegevens die zowel digitaal als fysiek beperkt is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens maximaal 3 jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Bloesem Kraamzorg
zoe@bloesemkraamzorg.nl
06 506 44 544

Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen zullen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens van je gegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Scroll naar boven